*Välkommen*
till
***Svensk-litauiska Lokalföreningen i Kristianstad*** 
_______________________________________________________________________

Artillerivägen (Norra Åsum)
Tel: 044- 10 08 55

 

***********************************************

Våra öppettider.

Mån - fre 10:00 - 16:00

Lördagsöppet mellan kl 10-14.

Välkomna !

***********************************************

Vi har öppet för besök, inlämning och försäljning
 
mån - fre 10 - 16 samt lör 10-14.
För mer information se annonser i Kristianstadsbladet eller under information på hemsidan.

 
Vi tar betalkort.

Finns på Facebook.

Sv Litauiska föreningen Norra Åsum

*****************************************************************************************************************

Här på hemsidan hittar du en utförlig information om Svensk-litauiska Lokalföreningen i Kristianstad. 
Vi är en ideell och opolitisk förening med nära 140 medlemmar.
Även du är välkommen, börja gärna med att titta runt på hemsidan.

Vill du stödja vår verksamhet, tag då kontakt med någon i vår styrelse eller vänd dig direkt till vår föreningslokal.

Bankgiro 900-5489Vill du stödja vår verksamhet för behövande i Litauen?
Vi vill att det Du lämnar är helt och rent. Det Du skänker till oss säljs i vår butik eller skickas vidare till våra projekt i Litauen.
Du kan stödja vårt arbete på olika sätt. Du kan välja att göra det ekonomiskt, materiellt, genom att bli medlem eller att vara aktiv medlem och då ställa upp som arbetskraft. Utan intäkterna från Second Handverksamheten skulle vårt arbete inte vara möjligt. De täcker kostnader för transporter och administration. Allt överskott går dessutom direkt till våra projekt.

*****************************************************************************

Våra intäkter går till behövande i Litauen, vi stödjer olika projekt. Vi anordnar sommarläger, ger hjälp till skolor, barnhem, äldreboende samt stödjer hjälpcentrat i Kristianstads vänort Siauliai. Vi stödjer olika dagcentra dit barn med mycket svåra hemförhållanden kan gå , för att läsa läxor, rita, måla, spela spel eller bara få vara tillsammans en stund, fika och ha trevligt.
*********************************************************************
Du som ännu inte besökt oss och som vill veta mer om vår verksamhet, medlemskap m.m. kom gärna till vår föreningslokal.
Din medverkan i föreningen kan betyda mycket för behövande i Litauen. Ta gärna en titt i vårt Litauenrum.
Välkommen som medlem. Medlemskap för ett helt år är 100:- kan betalas i lokalen eller till Bankgiro: 900-5489.

Du kan lätt komma i kontakt med svensk eller engelsktalande i Litauen som gärna ställer upp som tolk/guide. Du kan delta i föreningens aktiviteter såväl i Sverige som i Litauen.
Du kan delta i av Svensk-litauiska Riksföreningen anordnade aktiviteter såsom Forum. (kontaktsammankomst mellan svenskar o litauer).
**********************************************************************************************************