Vår verksamhet när det gäller insamling och hjälpsändningar

TACK ALLA INLÄMNARE
Utan er blir det ingen verksamhet.

Du får gärna lämna ett blöjpaket, vinterskor, vinterkläder för barn 1-6 år. märk detta då med "Spädbarnshemmet i Siauliai"
Du kan även ge ett ekonomiskt bidrag till samma ändamål

Här ser ni en del av alla skänkta dockor, som nu fått nya kläder av en av våra medlemmar

Just nu söker vi blöjor skor och kläder till Spädbarnshemmet i vår vänort Siauliai***där finns nära 60 barn

Insamling
Hämtning, insamling, sortering och paketering sysselsätter regelbundet ca.20 frivilliga mycket kunniga medlemmar, vilka delar upp veckan i små arbetslag. Vid lastningstillfällen är uppslutningen än större.
Föreningen bedriver insamling av kläder, skor, möbler, husgeråd, teknisk utrustning, skolutrustning m.m.
Varje inlämnare tillfrågas om varan får säljas eller om den ska skickas direkt. Om den inte får säljas packas den direkt för transport till Litauen. De allra flesta lämnar saker direkt vid föreningen men efter överenskommelse finns möjlighet till hämtning. En vanlig syn i Kristianstadsområdet är vår lilla lastbil vilken numera sprider vårt budskap på sidorna.
Innan teknisk utr. säljs eller skickas sker en noggrann genomgång av objektet av vår kunniga tekniska personal.

 

  

                                          
                                                                              

 

 

 

En vanlig syn som möter våra inlämnare
Ni som har saker som ni vill skänka kom till vår lokal         Har ni svårt att transportera, ring vår föreståndare.

Öppet:
Mån - fre 10 - 16 samt lör 10-14. Håll utkik påvår hemsida eller i Kristianstadsbladet.

BG: 900-5489

Hjälpsändning
Insamling till nya hjälpsändningar pågår för fullt ni som känner för att hjälpa, besök gärna vår förening. Nu förbereder vi oss för 2017-års hjälpsändningar. På våra mottagande platser finns fortfarande ett stort behov av: kläder, skor, husgeråd, skolmöbler, bänkar, stolar "svarta tavlor" storköksutrustning m.m. Du som vill skänka någon är välkommen till föreningslokalen och överlämna detta eller ta kontakt med vår man på plats. Vår målsättning är att kunna fortsätta med denna hjälp även under 2017. 

En hjälpsändning kommer fram.
Här nedan visas några bilder från olika platser i Litauen dit vår hjälp anlänt det senaste året

                      Lastbilen på plats i Zidikai                                                           Skolmöbler i Zygaiciai                                                                 Kläder i Siauliai

Vi har stor efterfråga på följande inför 2017-års hjälpsändningar

 • Blöjor både barn och vuxna.

 • Skolbänkar och övrig skolutrustning såsom stolar, pallar, krittavlor, lampor, utrustning för flick- och pojkslöjd, pennor, papper m.m.

 • Allt för "storkök" (skolor, sjukhus) och hem när det gäller porslin och övrig köksutrustning.

 • Pedagogiska leksaker för barn i förskoleklass (5-7 års ålder).

 • Övrigt såsom möbler,  m.m.

 • Kläder stora dam och herr storlekar, stora dam och herrskor, liksom vinterkläder, gärna mörka herrkläder.

 • Sängkläder, möbler och annat för äldreboende.

  Ni som har något som ni vill lämna men har svårt att frakta ut det till vår lokal, ring och berätta vad ni har!!


                      
  Vyer från olika miljöer i Litauen dit vår hjälp anländer (en tom skolsal, ett kök, ett flerfamiljshus i Litauen 2008)