Kontaktinformation

Svensk-litauiska lokalföreningen i Kristianstad
Artillerivägen ( Hus 11 )
291 63 Kristianstad


Tel: 044 - 10 08 55

E-post: info@litauenforeningen-krstd.se

Bankgiro: 900-5489


Medlemsavgiften för 2017 är 100 kr/år, ungdom (upp t.o.m. 25 år) 50 kr/år och 500 kr/år för företag och föreningar.
Medlemsavgift kan lösas i lokalen eller genom att inbetala till BG: 900-5489