Kortfattad historik om Svensklitauiska lokalföreningen i Kristianstad


Föreningen bildades den 20 sept 1993 med Peter Krejstrup som drivande eldsjäl. Kommunen stöttade med lokal, och snart engagerade sig även Erik Björklund.
Vänortsavtal slöts mellan Kristianstad och Siauliai. Ett samarbete startade med hjälpcentrat i Siauliai ”Labdaros Centras”, något som fortgår ännu. Verksamheten flyttade till N Åsum några år senare, och 1998 öppnades föreningens secondhandbutik. Vi har under åren vidgat vårt kontaktnät och arbetar över stora delar av Litauen.
Föreningen började arrangera sommarläger, och från år 2000 utgör de det största årliga projektet. Barn från svåra sociala förhållanden och/eller handikappade får vistas antingen på ”Bullerby” eller ”Snickarboa” under ett par veckor på olika orter i Litauen. I flera år fick föreningen ekonomiskt stöd från Världens Barn, numera betalar Lions i Åhus för ett av lägren. Vi når ca 400 barn varje sommar.
Hjälpsändningar med allt användbart (utom vitvaror) skickas till olika adressater runtom i Litauen. Kontakterna med mottagarna är mycket goda, och allt redovisas noggrant. Mottagare är bl a skolor, barnhem, ålderdomshem, dagcentra, föreningar, sociala organisationer och olika akuta projekt.  Många projekt är initierade av ideella krafter i Litauen. Antalet sändningar ökar successivt, och kommer i år(2012) upp i 10-12 stycken, och då handlar det om stora trailers.
Hjälpsändningarna är möjliga tack vare allmänhetens generositet och duktiga medarbetare, varav de flesta är ideellt aktiva. Transportkostnaderna täcks av intäkterna från butiken. Överskott används till olika stödjande projekt t ex renoveringar av skolor, dito skolkök, julpaket till behövande, nya fönster till enskilda personer ute på landsbygden osv.
Varje sommar reser några av medlemmarna och hälsar på hos våra kontakter, träffar barn på läger, noterar förbättringar och önskemål och får feedback.
Föreningen har f n ca 130 medlemmar, av dessa är 20-25 aktiva i lokalerna enligt schema.
Sedan år 2006 har föreningen 90 000-konto, vilket ytterligare borgar för seriositet.