Svensk-litauiska Lokalföreningen i Kristianstad
Föreningslokalen

Tfn:044-10 08 55 , 0709-200 240
E-post: info@litauenforeningen-krstd.se

___________________________________________________________________________________________________

Ordförande
Lennart Malmgren

Vice Ordförande
Jan Andersson

Sekreterare
Börje Nordborg

Kassör
Olle Wennberg

Ledamot
Laima Andersson

Ledamot
Nocke Carlqvist

Ledamot
Lars-Erik Glimsö

Ytterligare information om kontakt med respektive styrelsemedlem kan fås genom föreningen